Co (ne)zamýšlí LČR s českou myslivostí

01.12.2018

Článek od Ing. Mgr. Bc. Václava Holého otevírající debatu o budoucí podobě myslivosti na pozemcích státu. 

Článek je dostupný v časopise Myslivost: https://www.myslivost.cz/Co-ne-zamysli-LCR-s-ceskou-myslivosti