Provázanost uznání nové honitby s rozhodnutími o změnách sousedních honiteb

03.01.2022

Kde může být uznána nová honitba a jak postupovat? Přečtěte si článek publikovaný v časopise myslivost, který psal náš advokát Ing. Mgr. Bc. Václav Holý. 

Článek je dostupný na adrese: https://www.myslivost.cz/Provazanost-uznani-nove-honitby